Prislista

Grundpris

Grundpris fönsterputs

80 kr

40 kr

Dina val

Bottenvåning

Bottenvåning upp till och med 18st normalstora fönster

150 kr

75 kr

Fönsterbleck, rengöring

80 kr

40 kr

Löstagbara spröjs, av och på montering

130 kr

65 kr

Löstagbara spröjs, rengöring

110 kr

80 kr

Fönsterbågar och fönsterkarmar, rengöring

110 kr

80 kr

ÖVERVÅNING, Pris per fönster, minsta debitering 2st fönster)

Normalt fönster på gavel eller takkupa

50 kr

25 kr

Fönster med fasta spröjs

70 kr

35 kr

Fönster med löstagbara spröjs, av och påmonering

60 kr

30 kr

Löstagbara spröjs, rengöring

20 kr

10 kr

Fönsterbleck, rengöring

20 kr

10 kr

Fönsterbågar och fönsterkarmar, rengöring

40 kr

20 kr

Källarvåning, Pris per fönster

Normalt källarfönster

20 kr

10 kr

Fönsterbleck, rengöring

14 kr

7 kr

Fönsterbågar och fönsterkarmar, rengöring

26 kr

13 kr

Uterum, pris per m2 glasyta

Utvändig fönsterputs

24 kr

24 kr

Invändig fönsterputs

24 kr

24 kr

Tillägg

Bottenvåning, om glasets ovankant är med än 2,1-2,6m över mark

76 kr

38 kr

Bottenvåning, om glasets ovankant är med än 2,6-3,4m över mark

100 kr

50 kr

Bottenvåning, om glasets ovankant är över 3,4m över mark

140 kr

70 kr

Fönster med fasta spröjs, avser ca 80 mindre fönsterrutor

170 kr

85 kr

Övrigt

Inställelse- och admin-avgift, tillkommer vid varje putsning.

40 kr

40 kr

  • Grundpris avser vill/radhus i tätbebygt område.
  • Bottenvåning avser till och med 18st normalstpra fönsterrutor. För tillkommande fönsterytor tillkommer 15kr/kvm.
  • Tillval kan göras när som helst på året.
  • Tilläg görs beroende på hur ert hus ser ut.Tillägg avser upp till 18st normalstora fönster.
  • Priserna ovan är inkl moms och gäller tillsammans med våra Allmäna tillval.
  • Vi faktrurerar enligt dom gröna priserna till dig som kan erhålla skatterediktion (RUT-avdrag)